KRANIOSAKRALTERAPEUTEN

Välkommen till Kraniosakralterapeuten!


Hoppas att Du här hittar den hjälp Du behöver!


Det finns många människor som går omkring med besvär och krämpor som de inte tror att man kan göra något åt, men väldigt ofta kan kraniosakralterapi/KST hjälpa - eller åtminstone lindra - besvären.


 • Är Du osäker på om kraniosakralterapi är något för Dig? 
 • Hur det är möjligt att distansbehandla med kraniosakralterapi?
 • Om just Dina besvär är "behandlingsbara"?
 • Om det går att boka tid akut?

Då kan Du boka tid för en GRATIS konsultation!
Tryck bara på knappen "Boka gratis konsultation" och välj kontaktsätt!Kerstin Wahlström
Cert kraniosakralterapeut


PS. Självklart arbetar jag enligt branschens etiska regler,
vilket naturligtvis inkluderar tystnadsplikt.

KRANIOSAKRALTERAPI


Kraniosakralterapi är en mjuk behandlingsform som har sitt ursprung i osteopatisk medicin.


Läs mer här...Kerstin Wahlström

Cert Kraniosakralterapeut

STRESSHANTERING


Kombinera som Du vill:


OMDÖMEN

_____________________________________________

"TJOHOO VILKEN LÄTTNAD"

"Jag har hittills aldrig känt mig så fri i luftvägarna - det släppte strax efter behandlingen och kvarstår! Samma känsla som när man tar nässpray med effekt, men den verkar inte så länge. Tjohooo vilken lättnad! Hoppas att det håller i sig! 

 🙏👍👌"

Nina Månblom

"EN FANTASTISK TERAPEUT"

"En fantastisk terapeut som jag rekommenderar!
Har du värk eller något annat problem kan Kerstin hjälpa 
🙂✨"


Sara Fredman

"DET FUNGERAR"

"Jag kan intyga att det fungerar! Min smärta i axeln är så gott som borta efter 3 gånger!! 😀 Fantastiskt!"

Cecilia Wikström

Behandlingar


Kraniosakralterapi/KST


När du bokar tid berätta gärna vad du önskar hjälp med.
Det kan du göra i rutan för Anteckningar eller om du hellre föredrar, så kan du skicka ett mail eller ett sms.


Första gången är det bra om du bokar en 60 min (NY KUND kraniosakralterapi KST) eftersom vi kommer börja med att gå igenom en Hälsodeklaration, dvs ett antal frågor om vad du söker för, andra ev besvär, om du tar några mediciner etc.


Vi inleder alltid behandlingen med ett samtal för att klargöra vad som är viktigast för dig just nu och hur det har känts sen förra gången (om du har fått behandling vid något tidigare tillfälle) och självklart om det är något du undrar över.


Under behandlingen ligger du oftast på en behandlingsbänk, på rygg, fullt påklädd, kanske med en kudde under huvudet och en under knäna, en filt över dig om du önskar. Känns det bra får du gärna blunda. Händer och fingrar är de redskap jag som terapeut använder för att hjälpa din kropp att hitta tillbaka till den s k originalrörelsen och därmed även till hälsa.


Med hjälp av den information du ger och den information din kropp ger så bedömer jag vad du bäst behöver. Olika handpositioner kan ta olika lång tid vid olika tillfällen och för olika individer. Som terapeut inväntar jag en slags bekräftelse på att det är klart innan jag byter handposition.


Oftast innebär handpositionerna en väldigt lätt rörelse, utan manipulation, men du kan uppleva något av följande:


 • som att det drar eller trycker
 • värme eller kyla
 • att det bubblar
 • att magen låter
 • att det rycker någonstans, t o m någon annanstans
 • mm

Det är också vanligt att du känner dig så avslappnad att du somnar eller att det känns som att du är mittemellan sömn och vakenhet, något många tycker är väldigt behagligt. Det ska tilläggas att inte alla upplever något under själva behandlingen.


Du får jättegärna berätta vad du upplever allt eftersom behandlingen fortgår. Jag i min tur berättar gärna antingen under eller efter behandlingen vad jag kände eller vad jag gjorde och varför. Mestadels sker en kraniosakral behandling dock under tystnad.


Observera att det inte är helt ovanligt att t ex en smärta efter behandlingen kan upplevas som värre för att sen bli bättre och i vissa fall t o m försvinna helt. Hur lång tid det tar innan man blir bättre eller helt bra är omöjligt att säga, men man brukar få räkna med att gå åtminstone 3-5 ggr.


Det är ganska vanligt att det tar 3 ggr innan man känner av något resultat. Snabbare om man känner sin kropp väl. Ju mer komplexa besvär man har och/eller ju längre tid man har haft dem, desto fler behandlingar får man räkna med. Allt beror självklart också på vad man behöver hjälp med och hur lyhörd ens kropp är för behandlingen. En del känner minsta lilla förbättring och för andra krävs en signifikant förbättring innan man upplever att det har blivit bättre.


Dessutom är det ganska vanligt att man märker när man blir sämre, men inte alltid märker när man blir bättre. Det är mänskligt. När man inte längre har besvär tänker man heller inte på det.


Efter behandlingen stämmer vi av hur behandlingen har varit och du blir erbjuden vatten att dricka och rekommenderas också att dricka mer vätska under resten av dagen. Du rekommenderas också att ta det lite lugnt resten av dagen. Efteråt kan du t ex känna dig trött eller full av energi, känna dig längre eller rakare, sova bättre eller andas djupare.

Kraniosakralterapi i korthet

Namnet kraniosakralterapi kommer från kraniet (skallen) och sacrum (korsryggen) eftersom det var det området man arbetade med när metoden utvecklades.
I det området finns vårt nervsystem.
Idag kan alla delar av kroppen behandlas med denna metod.

KST är såväl förebyggande som behandlande och rehabiliterande.

Hur ofta och för vem?

Det beror på vad man söker för och hur känslig man är.
T ex kan det för någon vara bra om man till en början kan gå 1 gång/vecka eller åtminstone var 14e dag, emedan det för någon annan kan räcka att komma en gång i månaden eller att underhålla genom att gå t ex en gång i halvåret.

Alla åldrar, dock lägst från 8 år pga lagstiftningen i Sverige.

Vanliga besvär:


Man kan behandla/lindra många av de problem som kan uppstå i kropp och psyke:


 • mag-/tarmbesvär
 • axel-, nack- och ryggbesvär
 • ledbesvär
 • whiplashskador
 • kronisk smärta
 • fibromyalgi
 • koncentrationssvårigheter
 • utmattningssymtom
 • tinnitus
 • huvudvärk
 • nedstämdhet
 • sömnstörningar
 • stressrelaterade problem
 • mm

MERA OM KRANIOSAKRALTERAPI

_________________________________________________

Det finns olika typer av kraniosakralterapi/KST:
s k funktionell (även kallad biomekanisk) kraniosakralterapi och s k biodynamisk kraniosakralterapi.


Vad är kraniosakralterapi?

En helt frisk kropp uttrycker mikrorörelser i sina vävnader. I en kropp som begränsas av ohälsa, begränsas även dessa mikrorörelser. Obalansen kan övergå i ett kroppsligt symtom som t ex kan upplevas som en spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ. En erfaren terapeut är tränad i att med sina händer registrera de olika avvikelser som kan uppstå i vävnadernas rörelsemönster. Terapeuten assisterar så att kroppen återgår till sina ursprungsrörelser. När vävnaden fungerar utifrån sina originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att börja läka sig själv. 


(Utdrag från www.kstf.se).

Biodynamisk kraniosakralterapi
är en vidareutveckling av kraniosakralterapi och har utvecklats till ett mycket insiktsfullt sätt att lyssna till kroppens inre uttryck för hälsa. Den grundläggande kunskapen är densamma som hos en kraniosakralterapeut, men man lägger till ett holistiskt perspektiv och en medvetenhet om att en kropps fysiologi kan uttrycka, och en biodynamisk kraniosakralterapeut kan uppfatta, vävnads- och vätskerörelser i olika, väldigt subtila, rytmer. Den biodynamiska kraniosakral-terapeuten prioriterar kroppens uttryck för hälsa och förstärker det uttrycket, snarare än att söka efter obalanser. Att understödja och förstärka den fysiska, fysiologiska och psykologiska hälsan är prioriteringen under behandlingen.


Subtila rörelser i kroppens flödes- och vävnadsfält lyssnas till och den naturliga rörelsen mot stillhet ses som djupt helande.

Den biodynamiska kraniosakrala terapin är på stark frammarsch som komplementär behandlings-form på grund av de subtila, men ändå djupverkande terapeutiska effekterna.


Behandlingsformen är mycket populär i många europeiska länder såsom Schweiz, Tyskland, Österrike och Holland. Även i England, USA och Ryssland ökar behandlingsformen i popularitet.

(Utdrag från www.kstf.se).

LITE HISTORIK

_________________________________________________

William Garner Sutherland (1873- 1954) var en av pionjärerna inom osteopati. Han utforskade det kraniosakrala systemet, ett fysiologiskt system som löper mellan skallen (kraniet) och korsbenet (sacrum) samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan. Dr Sutherland fann att dessa delar tillsammans utgör ett slutet system med cirkulerande vätska (ryggmärgs-vätskan) och att detta system, precis som hjärt- och kärlsystemet, rör sig i en särskild rytm. Dr Sutherland upptäckte att det gick att påverka det kraniosakrala 


systemet med olika behandlings-tekniker. Kraniet och sacrum är delarna som gett namn åt kraniosakral terapi. Dr Sutherland utvecklade kraniosakralterapin till att omfatta mer än skalle, ryggrad och korsben, vilket gör att det idag finns en kunskap och förståelse för hur man kan behandla även andra vävnader som bindväv, ryggkotor, leder, muskler och organ. Kroppen är en helhet och alla strukturer är sammanlänkade med bindväv och varför en obalans i en del av kroppen kan ge påverkan i en annan del.


 • Dr Still: "Terapeutens roll är att finna hälsan. Vem som helst kan finna sjukdomen."
 • Dr Rollin Becker: elev till dr Sutherland som utvecklade kraniosakralterapin ytterligare. Främst var dr Becker intresserad av den terapeutiska fördelen med det s k stillness-konceptet och det sätt på vilken det gav vävnaderna möjlighet att omorganisera sig själva till det mest effektiva mönstret.
 • John Upledger: i mitten av 1970-talet började John Upledger fördjupa sig i dr Sutherlands skrifter om det kraniosakrala systemet efter att ha assisterat en kirurg under operation och upptäckt att dura mater hade en så kraftig rörelse att han omöjligt kunde hålla fast den.

VAGUSNERVEN (kranialnerv X)

Förutom kontakt med olika organ spelar vagusnerven en viktig roll när det kommer till det parasympatiska nervsystemet som bland annat styr vila och matsmältning och kan ha stort inflytande på vår mentala hälsa. Därför är det bra att se till att ha en bra s k tonus på vagusnerven. Att på olika sätt stimulera vagusnerven har en positiv inverkan på både kropp och psyke och kan till exempel hjälpa oss att slappna av och komma ner i varv snabbare om vi varit stressade.


Under en kraniosakral behandling kan du bl a få hjälp med din vagusnerv så att du får bättre balans i kroppen.

KRANIALNERV X

En av tolv s k kranialnerver (finns I-XII), dvs de utgår från kraniet. Den är kroppens längsta nerv. 


LATIN

Nerven har fått sitt namn efter det latinska ordet vagus som betyder vandrare eftersom nerven "vandrar" genom stora delar av kroppen. Siffran kommer också från latinet, X står för 10.


SAMMANBINDER

Vagusnerven binder samman bl a hjärta, lungor, mage och tarmar med hjärnan.


PSYKISK HÄLSA

Aktiviteten hos vagusnerven är starkt förknippad med vår psykiska hälsa. Ju bättre s k tonus på vagusnerven, desto bättre för din psykiska hälsa.

Stresshantering


med Kraniosakralterapi/KST


Stressad kan man vara av såväl arbetslivet - eller bristen på det - som av privatlivet eller familjelivet, men det behöver inte vara så.


Stress kan vara och bero på många olika saker (se Stress nedan).


Det finns hjälp att få! 


Här kan du kombinera kraniosakralterapi med coaching. På plats eller på distans.

STRESS


Stress påverkar många delar av kroppen och kan visa sig på olika sätt för olika personer. Tydliga tecken och varningssignaler kan vara en eller flera av följande saker: 

 • Du är trött på morgonen, även när du sovit länge och ostört flera nätter i rad
 • Du har svårt att somna på kvällen och kanske vaknar tidigt på morgonen utan att kunna somna om
 • Du har svårt att koppla av och varva ner
 • Du känner dig likgiltig för vad som händer omkring dig, nedstämd och orolig
 • Du har svårare att koncentrera dig
 • Du får dåligt minne
 • Du känner av ångest
 • Du har lätt att fastna i negativa tankar
 • Du blir lätt irriterad och otålig över småsaker
 • Du får ont i magen, spänningshuvudvärk eller hjärtklappning
 • Du känner dig stel, spänd och får ont i kroppen
 • Du känner dig uppgiven och trött och undviker därför sociala kontakter
 • Du har tappat lusten för sex
 • Du får infektioner lättare och oftare
 • Du känner det svårare att andas ordentligt
 • Du upplever att tiden inte räcker till och höjer därför tempot ytterligare
 • Du väljer bort vila, fritidsaktiviteter, nöjen och kontakt med släkt och vänner på grund av tidsbrist
 • Du behöver alkohol, nikotin, koffein eller sömnmedel för att orka med vardagen, eller tar till fett, socker, alkohol eller nikotin som en tröst


                     Utdrag från www.1177.se

BEHANDLINGSUPPLÄGG

Du kan välja själv hur Du vill kombinera eller så kan Du få förslag på lämplig kombination för just Dig:


KRANIOSAKRALTERAPI PÅ KLINIKEN

Fokus under behandlingen ligger på att lugna ner hela ditt system medan du ligger på behandlingsbänken.


KST PÅ DISTANS

Fokus under behandlingen ligger på att lugna ner hela ditt system medan du ligger hemma i din säng eller soffa.

COACHING

Vi tar reda på just dina s k stressorer och hur du kan agera istället. Det blir dessutom minst en övning under sessionen som hjälper dig vidare. Självklart går även coachingen att välja mellan att komma till kliniken eller online via t ex telefon eller  videosamtal via Skype/Zoom/Teams.


KOMBINATION

Du kombinerar två eller tre av ovanstående alternativt håller dig till en av dem. Du väljer själv! Självklart kan du även få förslag på kombination!