Mobbningscoaching


Coachingen vänder sig till alla (från 8 år och uppåt) såväl skolelever, som anställda
och privatpersoner.

Vill Du slippa känna dig utsatt, slagen, utfryst, hånad etc så vill jag jättegärna hjälpa Dig! Denna coaching är det ultimata sättet att hjälpa Dig ut ur din mobbningssituation!


Coachingen sker i både kortare och längre sessioner (oftast bara EN lång). Hur många just Du behöver är självklart väldigt individuellt, men det är fullt möjligt att klara det på så lite som bara 2-3 ggr. Vill du veta mer, läs nedan "Hur går coachingen till?"


  Du kan boka en coachingsession i taget eller boka in flera på en gång. Du väljer själv. Lämpligt upplägg kan t ex vara en gång i veckan eller var 14:e dag. På bokningssidan finns även paketpriser, s k värdekort.


  OBS! För närvarande körs coachingen enbart online via Zoom/Skype eller annat enligt överenskommelse.


  Online:

  Hur går coachingen till?


  Jag rekommenderar 3 gånger, varav det andra tillfället blir en längre coaching.


  Första gången får Du som klient möjlighet att berätta om din situation och Du hinner vänja dig vid mig som coach och få en liten känsla för tekniken som vi kommer att arbeta med.


  Vanligt också med en läxa mellan gångerna för att optimera effekten av coachingen.

  Andra gången brukar oftast vara en längre coaching och det är även då det största arbetet sker och även här som framstegen brukar märkas som mest efteråt.


  Tredje gången är till för uppföljning och även för att förstärka om det skulle behövas.


  I de flesta fall räcker det alltså med sammanlagt 3 ggr, varav den mittersta är lite längre än de övriga två.

  Tekniken som används bottnar i NLP* och går ungefär ut på att "repa" den eller de filer som är påverkade så att man inte blir mobbad mer.


  Detta görs oftast, (dock inte alltid), genom en form av guidad visualisering där även sinnena - främst syn, hörsel och känsel - används. Även du som klient är alltså aktiv i visualiseringen enligt de instruktioner som ges.


  Lämpligt intervall är 1-2 veckor mellan gångerna.

  *Tekniken som används, NLP (NeuroLinguistic Programming), grundar sig dels på en väl beprövad metod som startade i USA på 70-talet och som kommit på stark frammarsch även här i Sverige de senaste 10-15 åren, inom både coaching, ledarskap och bland föreläsare och dels på mina egna erfarenheter. Bland mina utbildningar återfinns bl a en certifiering som NLP Master Practitioner och en diplomering som Stress- & Friskvårdsterapeut.