Övrig coaching

Övrig coaching är till för Dig som vill ha hjälp med annat än mobbning eller fobier. 


Du kanske vill ha hjälp med att uppnå ett specifikt mål eller känner att du alltid kör fast i samma hjulspår t ex.


OBS! För närvarande körs coachingen enbart online via Zoom/Skype eller annat enligt överenskommelse.

Online:

Hur går coachingen till?Tekniken som används bottnar i NLP* och går ungefär ut på att "repa" den eller de "filer" i ditt system (din kropp) som är påverkade, vilket i sin tur gör att fobireaktionen uteblir helt.


Detta görs oftast genom en form av guidad visualisering där även sinnena - främst syn, hörsel och känsel - används. Du som klient är alltså aktiv i visualiseringen enligt de instruktioner som ges.

Läxa kan förekomma mellan gångerna. Detta är för att hjälpa dig med den förändring du vill åstadkomma.

*Tekniken som används, NLP (NeuroLinguistic Programming), grundar sig dels på en väl beprövad metod som startade i USA på 70-talet och som kommit på stark frammarsch även här i Sverige de senaste 10-15 åren, inom både coaching, ledarskap och bland föreläsare och dels på mina egna erfarenheter. Bland mina utbildningar återfinns bl a en certifiering som NLP Master Practitioner och en diplomering som Stress- & Friskvårdsterapeut.